CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Spread the love

Chính sách bảo mật thông tin của hometutoringbusiness

hometutoringbusiness đã tạo ra tuyên bố này nhằm thể hiện sự cam kết về việc bảo mật thông tin cho khách hàng và người sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cung cấp.
Dưới đây là những chính sách bảo mật mà mà hometutoringbusiness sử dụng trong việc duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ khách hàng và người sử dụng dịch vụ.

1. Bảo mật.

hometutoringbusiness cam kết phát triển các mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên sự tin tưởng. Như vậy, hometutoringbusiness sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng và người sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất có thể.

2. Những thông tin chúng tôi sẽ thu thập

hometutoringbusiness có thể yêu cầu những thông tin cá nhân từ người sử dụng ở nhiều cách khác nhau, thông qua các hình thức đặt hàng trực tuyến cho các sản phẩm và dịch vụ, các trường hợp người dùng được mời phỏng vấn hoặc các trường hợp thu thập khác.
Những thông tin chúng tôi sẽ thu thập được qua hình thức ở dạng cá nhân chẳng hạn như:
• Họ và Tên
• Địa chỉ
• Công ty
• Điện thoại
• E-mail
hometutoringbusiness cũng có thể thu thập thông tin về việc làm thế nào người dùng truy cập dịch vụ của chúng tôi: Bằng cách sử dụng một ID duy nhất cho mỗi người dùng thông qua việc sử dụng các cookie hoặc phương tiện khác tương tự.

3. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này như thế nào

hometutoringbusiness có thể sử dụng những thông tin này trong việc liên lạc với khách hàng về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, hoặc liên lạc với các đối tác trong kinh doanh.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu về tính hiệu quả của Dịch vụ và nỗ lực tiếp thị, bán hàng của chúng tôi. hometutoringbusiness sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin này với bất kỳ ai hoặc bán nó, trừ trường hợp bạn cho phép.

4. Những ưu đãi hấp dẫn và thông tin dành riêng cho khách hàng.

Khách hàng và người sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ thường xuyên nhận được những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, giá đặt biệt ưu đãi hoặc có thể là một bản tin của hometutoringbusiness.

5. Thông báo về tình trạng dịch vụ

Điều này rất hiếm khi xảy ra, Chúng tôi sẽ gửi một thông báo liên quan tới việc tạm đình chỉ cung cấp dịch vụ để thực hiện việc chuyển đổi DataCenter, sử dụng IP khác hoặc bảo trì phần cứng của Server, hạ tầng mạng…

6. Quy định của pháp luật

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Tuy nhiên khi có sự yêu cầu của luật pháp, hometutoringbusiness có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, vì chúng tôi tin rằng những hành động như vậy là cần thiết và yêu cầu phải được thực hiện theo luật tố tụng hiện hành.

7. Trách nhiệm của bạn

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, khi đăng nhập vào hệ thống của hometutoringbusiness, bạn có toàn quyền truy cập thông tin cá nhân của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ thông tin đăng nhập tại một nơi an toàn và không chia sẻ nó với bất kỳ ai khác.